Yunanistan Başbakanı Çipras Ayasofya'da

16.6B İzlenme • 5 yıl önce
Çipras Ayasofya'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İstanbul'da Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.