Muhteşem Yüzyıl Isabella ve Süleyman sahnesi

2011-10-20 07:02:14

TV kanallarının birçoğu 24 şehit verilmesinin ardından eğlence programlarını yayından kaldırdı ama Muhteşem Yüzyıl ateşli sahnesinden vazgeçmedi.

Kategori: Haber ve Televizyon

adanalý 20.10.2011 18:50:38
Lütfen Biri bu diziyi durdursun ya....
erdogan süleyman 20.10.2011 08:25:36
ne süleymanmýþ beaaaa
Ýsmail ÖZCAN 20.10.2011 08:43:29
Show tv bu toplumun hiç bir zaman manevi deðerlerine saygý göstermemiþtir. Ýlk açýldýklarý zaman yayýnladýklarý erotik filmler,deðerleri yýkmak için yapýlan onca organizasyon teþhircilik psikolojik yýpratma programlarý ve koskoca cihan padiþahlarýný farklý bir biçimde yansýtma. Osmanlý padiþahlerýný kötülemek için daha baþka güzel bir yöntem bulunamazdý herhalde ama unutmayýn güneþ balçýkla sývanmaz...
mehmet 20.10.2011 08:00:24
utanma arlanma mý var ki utansýnlar.....
baküden 20.10.2011 08:50:37
beným ülkemin insanlarý bu tür kanallara raðbet ettiði sürecde bizim kan aðladýðýmýz anlarda onlar seviþir.allah belalarýný versýn ne yapalým halkýmýzýn býraz akýllý olmasý lazým
Osmanlýý 20.10.2011 09:32:08
Kanuni Sultan Süleyman böyle gösterenlere yazýklar olsun ve bu gibi abuk subuk programlarý izleyip onlara reyting saðlayanlarada...
sema 20.10.2011 10:40:37
yani koskoca sultaný getirdikleri duruma bakýn yaa rezillik resmen
sedaY 20.10.2011 06:33:49
tüüüüü koskoca Allah dostu Süleymaný ... düþkünü yapanlar Allah sorsun Sultan Süleyman kul hakkýný helal etmedýkçe yanýp durun inþaAllah
entrika dizisi 20.10.2011 06:05:33
süleyman affetmez.
merve er 22.10.2011 16:58:41
çok çekici ama hürrem her zaman kazanýr aþkým hürrem selam sana
kuzey 07.12.2011 20:34:15
of ya isabella muhteþem yüzyýl dizisinden çýkmalýýýýýýý hürrem bitaneeee çýksýn isabella
remzi 08.12.2011 08:50:07
tarih okuyanlar bilir çok daha uçuk þeyler var aslýnda ama tepkilerden çekindiklerinden özet geçiyorlar